Nyhedsbrev: Velkommen til fernisering

TRADITION #I

EN SOLOUDSTILLING AF MARIS WÆHRENS (DK)

Vi glæder os til at se dig til fernisering på
Maria Wæhrens udstilling “Tradition #I”, der åbner hos Gas9Gallery på fredag d. 30. september kl. 17-20.Detalje af foto: David Stjernholm, Gå din vej Maria #3. Udstillingsperiode 30. september – 12. oktober ⁓ english below 


TRADITION #I AF MARIA WÆHRENS 

I soloudstillingen “Tradition #I” præsenterer Maria Wæhrens (f. 1976) ekspressive og rå malerier, hvor abstrakte væsener, kropsdele, følelser og landskaber males frem gennem kraftfulde intuitive penselstrøg. Skrigende munde, indre organer og kønsdele samt desperate og omfavnende hænder, famler i mørket og tager form mellem ustyrlige proportioner og kompositioner. Værkerne er nærværende og groteske – både poetiske og punk – og udledes fra en indre kraft og insisteren på at blotlægge Wæhrens følelsesliv på fladen. 

Værkserien hedder “Gå din vej Maria” (2019), og er et væsentligt nedslag i Wæhrens kunstneriske udvikling, hvor hun hudløst ærligt skildrer smerte, kærlighed, liv og alt derimellem. Malerierne er udført på sorte og grønne spånplader med DSB togplaner og rester af klister, tape og papir. Til udstillingen præsenteres også en serie maleri på papir “My pain your Pain” (2017), hvor Wæhrens med enkle og præcise streger fremmaner kampen mellem kontrol og frihed. Amorphe organiske former kæmper med systematiske linjer og faste elementer, og formår at bryde ud og flyde over papiret. Tårer, blod og kropsdele tager form, og står i skarp kontrast til skriften “Control” på værket ‘Your Pain My Pain #8’. 

Udstillingen “Tradition #I” er del I ud af II, hvoraf næste udstilling, der præsenteres i galleriet i Marts 2023, vil vise Wæhrens aktuelle praksis, hvor identitets kampen har veget pladsen for en sårbar kamp for tilstedeværelse og modtagelse.


Til ferniseringen serveres der drinks, sponsoreret af Sprint & Co og kunstneren vil være til stede. 

Vi glæder os til at se jer!For mere information om udstillingen eller for værkliste skriv til: hello@gas9.dkOM KUNSTNEREN

Maria Wæhrens (f. 1976) er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 1998 og fra Det Kongelige Danske Kunstakademi 1999-2005 under professor og kunstner Ursula Reuter Christiansen. Wæhrens har tidligere udstillet i Møstings Hus, M100, Den Frie Udstillingsbygning, Kunsthal NORD, Nivågaard-samlingen og Lviv National Art Gallery, Ukraine. Senest havde hun en retrospektiv udstilling på Vejen Kunstmuseum i 2020/2021 og malede et monumentalt stedsspecifikt vægmaleri på Overgaden – Institut for Samtidskunst. Hendes værker er en del af samlingen på Museet for Religiøs Kunst og Statens Kunstfond. I 2021 modtog hun også det treårige arbejdslegat fra Statens Kunstfond.


I oktober 2022 er Maria Wæhrens aktuel med en soloudstilling på Chis Sharp Gallery, Los Angeles, USA. Læs mere her: https://www.chrissharpgallery.com/upcoming 
Ferniseringsfoto: Gas 9 GalleryGas 9 Gallery er et nyt galleri på Vesterbro, ejet af Christina Wilson, der primært viser ung dansk og international samtidskunst. Christina Wilson, der også ejede det nu lukkede Galleri Christina Wilson på Esplanaden og på Islands Brygge i København, har de seneste år arbejdet med kunstnerrådgivning for Bikubenfonden og Statens Kunstfond og har derfor arbejdet helt tæt på kunstnernes fortællinger og fantastiske udtryk. Det har givet hende lyst til at skabe udstillinger igen, og drømmen er at lave et mindre, højt professionelt, ambitiøst og generøst galleri, med tætte kontakter til kunstnere og publikum. For yderligere information og pressemateriale kontakt Gallery Director Nanna Saplana: Nanna@gas9.dk.
Gas 9 Gallery. Gasværksvej 9, 1656 København. www.Gas9.dk
(English below)

———————ENGLISH VERSION————————-
⁓TRADITION #I
A SOLO EXHIBITION BY MARIS WÆHRENS (DK)

We look forward to seeing you for the opening of Maria Wæhrens exhibition “Tradition #I”,  on Friday September 30th at 17-20 at Gas9Gallery!
Detail of foto: David Stjernholm, Walk Your Way Maria #3. Exhibition period September 30 – October 12 ⁓ 

TRADITION #I BY MARIA WÆHRENS

For her solo exhibition “Tradition # I”, Maria Wæhrens (1976) presents expressive and raw paintings, where abstract beings, body parts, emotions, and landscapes are painted with powerful intuitive brushstrokes. Screaming mouths, internal organs, and genitals, as well as desperate and embracing hands, reach out from the dark and take form between unruly proportions and compositions. The works are both present and grotesque – poetic and punk – and derive from an inner force and insistence from Wæhrens of exposing her emotional life onto the surface.

The series of works is called “Walk Your Way Maria” (2019). It was created in 2019 for The Exhibition Space Sydhavnen Station and represents a significant point in Wæhren’s artistic development, where she candidly depicts pain, love, life, and everything in between. They are painted on black and green chipboards with remnants of DSB train schedules, glue, tape, and paper, which become the background for the final paintings. The exhibition also presents a series of paintings on paper “My pain your Pain” (2017), where Wæhrens evokes the battle between control and freedom through simple and precisely drawn lines. Amorphous organic forms struggle with systematic lines and fixed elements and manage to break out and overflow the paper. 

The exhibition “Tradition #I” is part I out of II in Gas9Gallery within the next six months. The next exhibition opens in March 2023, and will present Wæhren’s current practice, where the struggle for identity has just now given way to an equally vulnerable struggle about being fully present and able to receive.Drinks sponseret by Sprint & Co will be served at the opening and the artist will be present.

We look forward to seeing you all! For more information about the exhibition or for list of works write: hello@gas9.dkABOUT THE ARTIST 

Maria Wæhrens (b. 1976) graduated from the Jutland Academy of Fine Arts in 1998-1998 and from the Royal Danish Academy of Fine Arts from 1999-2005 under Professor and artist Ursula Reuter Christiansen. Wæhrens has previously exhibited at Møstings Hus, M100, Den Frie Udstillingsbygning, Kunsthal NORD, the Nivågaard collection, and Lviv National Art Gallery, Ukraine. She had a retrospective exhibition at Vejen Kunstmuseum in 2020/2021 and painted a site-specific mural for Overgaden, Institute of Contemporary Art. Her works are part of the collection at The Museum of Religious Art and the Danish Arts Foundation. She also received a three-year grant from the Danish Arts Council in 2021.

In October 2022, Maria Wæhrens also present a solo exhibition at Chis Sharp Gallery, Los Angeles, USA. Read more here: https://www.chrissharpgallery.com/upcoming 
Opening photo: Gas 9 GalleryGas 9 Gallery is a new gallery in Vesterbro, owned by Christina Wilson, primarily showing young Danish and international contemporary art. Christina Wilson, the previous owner of the now-closed gallery Christina Wilson on both Esplanade and Islands Brygge in Copenhagen, has in recent years worked as an art advisor for Bikubenfonden and The Danish Arts Foundation and has thereby worked very closely with the artists’ stories and fantastic expressions. It has made her want to create exhibitions again, and her dream is to create a small, highly professional, ambitious, and generous gallery, with close contacts to artists and audiences.