Maria Wæhrens Ash Wednesday
Maria Wæhrens Ash Wednesday
Fernisering fredag d. 21. april, kl. 17-
Foto: Malle Madsen. Sol (Sun), 2023. Egg tempera, charcoal and oil on canvas, 170 x 150 cm
⁓ english below

Ash Wednesday af Maria Wæhrens
Udstillingsperiode: 21. april – 3. juni, 2023

Med udstillingen Ash Wednesday skaber Maria Wæhrens en sanselig præcision af sine drømme, og åbner dermed for udsagn om menneskets kompleksitet og identitetsskabelse. Udstillingen præsenterer både større og mindre malerier, hvor Wæhrens helt særlige evne for komposition gennem balance og prioritering af billedfladen overrasker. Hendes vilde ekspressionisme og præcise kolorit skaber konstant nye billeder, der veksler i både tempo og distance. Nogle gange ser vi antydningsvise figurer og andre gange er alt opløst i hurtige strøg.

Titlen Ash Wednesday (askeonsdag) henviser til den katolske højtidelige påmindelse om menneskets dødelighed og behov for forsoning med Gud. Der er dog ikke tale om en visuel repræsentation af en bestemt form for religiøsitet, men snarere kan Wæhrens malerier ses som en visuel trykbølge, der sanseligt, kropsligt og direkte konfronterende skubber til vores forestillinger om, hvad et maleri er og kan. Wæhrens’ umiddelbare kontakt til sin underbevidsthed sætter sig klare spor i maleriet og ligeledes er bevægelsen ud af kroppen og ind på lærredet kort og nogle gange voldsom – andre gange blid og poetisk.

Ash Wednesday er Maria Wæhrens anden soloudstilling i gas9gallery, og kan ses som en fortsættelse af den forrige udstilling Tradition, som vi viste i oktober sidste år. Her præsenterede vi en serie ældre malerier fra 2018, der byggede på Wæhrens’ interesse i en både nærværende og grotesk/angstfuld billedskabelse. Der var tråde tilbage til både CoBrA og punk, og billedernes insisteren på flertydighed i poesi og voldsomhed gav en intens følelse af at være beskuer til en indre kraft og/eller en blotlæggelse af Wæhrens følelsesliv på billedfladen.Til ferniseringen serveres der drinks, sponsoreret af Carlsberg og kunstneren vil være til stede. 
Vi glæder os til at se jer!
FACEBOOK EVENT


OM KUNSTNERENMaria Wæhrens (f. 1976) er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 1998 og fra Det Kongelige Danske Kunstakademi 1999-2005 under professor og kunstner Ursula Reuter Christiansen. Wæhrens har udstillet i Møstings Hus, M100, Den Frie Udstillingsbygning, Kunsthal NORD, Nivågaard-samlingen og Lviv National Art Gallery, Ukraine. I 2020/2021 havde hun en retrospektiv udstilling på Vejen Kunstmuseum og malede et monumentalt stedsspecifikt vægmaleri på Overgaden – Institut for Samtidskunst. Hendes værker er en del af samlingen på Museet for Religiøs Kunst, Statens Kunstfond og HEART – Herning Museum of Contemporary Art. I 2021 modtog hun også det treårige arbejdslegat fra Statens Kunstfond.
Maria Wæhrens værkserie Fryseæg (2018) er del af udstillingen HØST – EN KONTRAFAKTISK UDSTILLING på Den Frie. Udstillingen er åben til d. 16. april, 2023: https://denfrie.dk/udstilling/hoest-en-kontrafaktisk-udstilling/


OM GAS9GALLERY

Gas9 er ejet af Christina Wilson, der primært viser ung dansk og international samtidskunst. Christina Wilson, der også ejede det nu lukkede Galleri Christina Wilson på Esplanaden og på Islands Brygge i København, har de seneste år arbejdet med kunstnerrådgivning for bl.a. Bikubenfonden og Statens Kunstfond. Det er Gas9s mission at arbejde aktivt med kunstnerisk udvikling. For yderligere information kontakt hello@gas9.dk / Director Nanna Saplana: Nanna@gas9.dk. Gas 9 Gallery.
Gasværksvej 9, 1656 København. www.Gas9.dk


(English below)

⁓Maria Wæhrens Ash Wednesday
Opening Friday April 21, 5pm-
Photo: Malle Madsen. Sol (Sun), 2023. Egg tempera, charcoal and oil on canvas170 x 150 cm.


Ash Wednesday by Maria Wæhrens
Exhibition period: April 21 – June 3, 2023 

For the exhibition Ash Wednesday, Wæhrens presents a sensuous precision of her dreams and examines human complexity and identity in larger and smaller paintings. Through her wild expressionism and precise coloring, Wæhrens creates new imagery that varies both in pace and distance. Sometimes we see suggestive figures and other times everything is dissolved in quick strokes. 

The title Ash Wednesday derives from the Catholic solemn reminder of man’s mortality and the need for reconciliation with God. However, Wæhrens paintings are not a visual representation of a specific religion, but rather a visual and sensuous pressure wave that directly confronts our notions of what a painting is and can do. Wæhrens’ immediate contact with her subconscious leaves clear traces on the canvas, and so does the heavy movements of the painting body. Sometimes violent – other times gentle and poetic.

Ash Wednesday is Maria Wæhrens second solo exhibition in gas9 and can be seen as part II to her prior exhibition Tradition, that we showed in October last year. Here we presented series of previous works from 2018, that showed Wæhrens interest in absolute presence and grotest/anxiety filled imagery. The works are aligned with CoBrA and punk and exist within the poetic and violent. The paintings gave the audience a feeling of being in the precence of an inner force that exposed Wæhrens emotions directly on the canvas.Drinks by Carlsberg will be served at the opening and the artist will be present. We look forward to seeing you all! FACEBOOK EVENT

ABOUT THE ARTIST


Maria Wæhrens (b. 1976) graduated from the Jutland Academy of Fine Arts in 1998-1998 and from the Royal Danish Academy of Fine Arts 1999-2005 under Professor/artist Ursula Reuter Christiansen. Wæhrens has previously exhibited at Møstings Hus, M100, Den Frie Udstillingsbygning, Kunsthal NORD, the Nivågaard collection and Lviv National Art Gallery, Ukraine. Lastly she had a retrospective exhibition at Vejen Kunstmuseum in 2020/2021 and painted a site-specific mural at O – Overgaden, Institut of Contemporary Art. Her works are part of the collection at The Museum of Religious Art and the Danish Arts Foundation. She also recieved the three year grand from the Danish Arts Council in 2021. 


Maria Wæhrens series of works Egg Freezing (2018) is part of the exhibition HØST at Den Frie. The exhibition is open until April 16, 2023: https://denfrie.dk/udstilling/hoest-en-kontrafaktisk-udstilling/


ABOUT GAS9GALLERY

Gas9 
is a gallery in Vesterbro, owned by Christina Wilson, primarily showing young Danish and international contemporary art. Christina Wilson, the previous owner of the now-closed gallery Christina Wilson on both Esplanade and Islands Brygge in Copenhagen, has in recent years worked as an art advisor for, amongst other, Bikubenfonden and The Danish Arts Foundation. It is therefor Gas9’s mission to work directly with artistic development. Gasværksvej 9, 1656, København V, Danmark. 
Opening hours: Wed – Fri 12-18, Sat 12-16Copyright © *GAS9GALLERY_2022*  All rights reserved.