Maria Wæhrens Ash Wednesday
Maria Wæhrens Ash Wednesday
Fernisering fredag d. 21. april, kl. 17-
Foto: Malle Madsen. Sol (Sun), 2023. Egg tempera, charcoal and oil on canvas, 170 x 150 cm
⁓ english below

Ash Wednesday af Maria Wæhrens
Udstillingsperiode: 21. april – 3. juni, 2023

Med udstillingen Ash Wednesday skaber Maria Wæhrens en sanselig præcision af sine drømme, og åbner dermed for udsagn om menneskets kompleksitet og identitetsskabelse. Udstillingen præsenterer både større og mindre malerier, hvor Wæhrens helt særlige evne for komposition gennem balance og prioritering af billedfladen overrasker. Hendes vilde ekspressionisme og præcise kolorit skaber konstant nye billeder, der veksler i både tempo og distance. Nogle gange ser vi antydningsvise figurer og andre gange er alt opløst i hurtige strøg.

Titlen Ash Wednesday (askeonsdag) henviser til den katolske højtidelige påmindelse om menneskets dødelighed og behov for forsoning med Gud. Der er dog ikke tale om en visuel repræsentation af en bestemt form for religiøsitet, men snarere kan Wæhrens malerier ses som en visuel trykbølge, der sanseligt, kropsligt og direkte konfronterende skubber til vores forestillinger om, hvad et maleri er og kan. Wæhrens’ umiddelbare kontakt til sin underbevidsthed sætter sig klare spor i maleriet og ligeledes er bevægelsen ud af kroppen og ind på lærredet kort og nogle gange voldsom – andre gange blid og poetisk.

Ash Wednesday er Maria Wæhrens anden soloudstilling i gas9gallery, og kan ses som en fortsættelse af den forrige udstilling Tradition, som vi viste i oktober sidste år. Her præsenterede vi en serie ældre malerier fra 2018, der byggede på Wæhrens’ interesse i en både nærværende og grotesk/angstfuld billedskabelse. Der var tråde tilbage til både CoBrA og punk, og billedernes insisteren på flertydighed i poesi og voldsomhed gav en intens følelse af at være beskuer til en indre kraft og/eller en blotlæggelse af Wæhrens følelsesliv på billedfladen.Til ferniseringen serveres der drinks, sponsoreret af Carlsberg og kunstneren vil være til stede. 
Vi glæder os til at se jer!
FACEBOOK EVENT


OM KUNSTNERENMaria Wæhrens (f. 1976) er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 1998 og fra Det Kongelige Danske Kunstakademi 1999-2005 under professor og kunstner Ursula Reuter Christiansen. Wæhrens har udstillet i Møstings Hus, M100, Den Frie Udstillingsbygning, Kunsthal NORD, Nivågaard-samlingen og Lviv National Art Gallery, Ukraine. I 2020/2021 havde hun en retrospektiv udstilling på Vejen Kunstmuseum og malede et monumentalt stedsspecifikt vægmaleri på Overgaden – Institut for Samtidskunst. Hendes værker er en del af samlingen på Museet for Religiøs Kunst, Statens Kunstfond og HEART – Herning Museum of Contemporary Art. I 2021 modtog hun også det treårige arbejdslegat fra Statens Kunstfond.
Maria Wæhrens værkserie Fryseæg (2018) er del af udstillingen HØST – EN KONTRAFAKTISK UDSTILLING på Den Frie. Udstillingen er åben til d. 16. april, 2023: https://denfrie.dk/udstilling/hoest-en-kontrafaktisk-udstilling/


OM GAS9GALLERY

Gas9 er ejet af Christina Wilson, der primært viser ung dansk og international samtidskunst. Christina Wilson, der også ejede det nu lukkede Galleri Christina Wilson på Esplanaden og på Islands Brygge i København, har de seneste år arbejdet med kunstnerrådgivning for bl.a. Bikubenfonden og Statens Kunstfond. Det er Gas9s mission at arbejde aktivt med kunstnerisk udvikling. For yderligere information kontakt hello@gas9.dk / Director Nanna Saplana: Nanna@gas9.dk. Gas 9 Gallery.
Gasværksvej 9, 1656 København. www.Gas9.dk


(English below)

⁓Maria Wæhrens Ash Wednesday
Opening Friday April 21, 5pm-
Photo: Malle Madsen. Sol (Sun), 2023. Egg tempera, charcoal and oil on canvas170 x 150 cm.


Ash Wednesday by Maria Wæhrens
Exhibition period: April 21 – June 3, 2023 

For the exhibition Ash Wednesday, Wæhrens presents a sensuous precision of her dreams and examines human complexity and identity in larger and smaller paintings. Through her wild expressionism and precise coloring, Wæhrens creates new imagery that varies both in pace and distance. Sometimes we see suggestive figures and other times everything is dissolved in quick strokes. 

The title Ash Wednesday derives from the Catholic solemn reminder of man’s mortality and the need for reconciliation with God. However, Wæhrens paintings are not a visual representation of a specific religion, but rather a visual and sensuous pressure wave that directly confronts our notions of what a painting is and can do. Wæhrens’ immediate contact with her subconscious leaves clear traces on the canvas, and so does the heavy movements of the painting body. Sometimes violent – other times gentle and poetic.

Ash Wednesday is Maria Wæhrens second solo exhibition in gas9 and can be seen as part II to her prior exhibition Tradition, that we showed in October last year. Here we presented series of previous works from 2018, that showed Wæhrens interest in absolute presence and grotest/anxiety filled imagery. The works are aligned with CoBrA and punk and exist within the poetic and violent. The paintings gave the audience a feeling of being in the precence of an inner force that exposed Wæhrens emotions directly on the canvas.Drinks by Carlsberg will be served at the opening and the artist will be present. We look forward to seeing you all! FACEBOOK EVENT

ABOUT THE ARTIST


Maria Wæhrens (b. 1976) graduated from the Jutland Academy of Fine Arts in 1998-1998 and from the Royal Danish Academy of Fine Arts 1999-2005 under Professor/artist Ursula Reuter Christiansen. Wæhrens has previously exhibited at Møstings Hus, M100, Den Frie Udstillingsbygning, Kunsthal NORD, the Nivågaard collection and Lviv National Art Gallery, Ukraine. Lastly she had a retrospective exhibition at Vejen Kunstmuseum in 2020/2021 and painted a site-specific mural at O – Overgaden, Institut of Contemporary Art. Her works are part of the collection at The Museum of Religious Art and the Danish Arts Foundation. She also recieved the three year grand from the Danish Arts Council in 2021. 


Maria Wæhrens series of works Egg Freezing (2018) is part of the exhibition HØST at Den Frie. The exhibition is open until April 16, 2023: https://denfrie.dk/udstilling/hoest-en-kontrafaktisk-udstilling/


ABOUT GAS9GALLERY

Gas9 
is a gallery in Vesterbro, owned by Christina Wilson, primarily showing young Danish and international contemporary art. Christina Wilson, the previous owner of the now-closed gallery Christina Wilson on both Esplanade and Islands Brygge in Copenhagen, has in recent years worked as an art advisor for, amongst other, Bikubenfonden and The Danish Arts Foundation. It is therefor Gas9’s mission to work directly with artistic development. Gasværksvej 9, 1656, København V, Danmark. 
Opening hours: Wed – Fri 12-18, Sat 12-16Copyright © *GAS9GALLERY_2022*  All rights reserved.

In-Between Maria Wæhrens

In-Between
Maria Wæhrens

Opening Saturday, October 15
from 5-8 pm

 Maria Wæhrens, Untitled #4, 2022. Egg tempera and oil on canvas, 62.9 x 47.2 in (160 x 120 cm). Courtesy the artist and Chris Sharp Gallery, Los Angeles. Photo: Jacob Friis-Holm Nielsen 
Chris Sharp Gallery is pleased to present a solo exhibition of the Danish, Copenhagen- based painter, Maria Wæhrens.

The recent work of Maria Wæhrens, a longtime, if idiosyncratic fixture of the Danish art scene, could be considered a form of contemporary religious or spiritual painting. Where her earlier work revolved much more around issues of lesbian identity and representations thereof, the last few years have seen Wæhrens turn more toward attempts at describing a personal spiritual experience in the form of quasi-figurative and decidedly ethereal abstraction. Characterized by strident, gestural maelstroms of hot color from which figures occasionally emerge, the resultant paintings can be situated in a trajectory that looks back to Cobra, Asger Jorn and Marisa Merz, not to mention European expressionism and symbolism, which includes everyone from Edvard Munch to Odilon Redon. It is as if she is inserting herself into a tradition of painting, which not only is arguably dead or inadmissible (spiritual abstraction), but which also has been, at least historically, foreclosed to the likes of her. In doing so, she carries out a series of transgressions and revives this tradition from an entirely different perspective, looking at how contemporary abstraction can exist on the threshold of the sensuous material world and the aspirational metaphysical plane with which it was once so closely associated.

Maria Wæhrens (b. 1976, Hjoerring, DK) lives and works in Copenhagen. A selection of recent solo and group exhibitions includes: (2022) tradition #1 (solo exhibition), Gas9 gallery, Copenhagen, Denmark; The Child, OTP Copenhagen (solo exhibition), CPH, DK; Vera Icon, Museum of Religious Art, Lemvig, DK; Hvad kan jeg hjaelpe dig med? (solo exhibition), Charlotte Fogh Gallery, Arhus, DK; Landschaftsverbot, Møllerwitt, CPH, DK; Gas9gallery, 8.Marts pop-up exhibition, CPH, DK; (2021) Overgange/Transitions, Rundetaarn, CPH, DK; Psychopathia Sexualis, O-Overdaen, CPH, DK; Sammenstød, Rigsted Galleriet, Ringsted, DK; Koloristerne, Den Frie Udstillingsbygning, CPH, DK; (2020/2021) Retrospective solo exhibition, Vejen Art Museum, DK; (2020) Stå Op, Tag Din Seng Og Gå (solo/retrospective), Udstillingsstedet, Sorø, DK (2020) Fadervor (solo) Jir Sandel, CPH, DK.

Nyhedsbrev: Velkommen til fernisering

TRADITION #I

EN SOLOUDSTILLING AF MARIS WÆHRENS (DK)

Vi glæder os til at se dig til fernisering på
Maria Wæhrens udstilling “Tradition #I”, der åbner hos Gas9Gallery på fredag d. 30. september kl. 17-20.Detalje af foto: David Stjernholm, Gå din vej Maria #3. Udstillingsperiode 30. september – 12. oktober ⁓ english below 


TRADITION #I AF MARIA WÆHRENS 

I soloudstillingen “Tradition #I” præsenterer Maria Wæhrens (f. 1976) ekspressive og rå malerier, hvor abstrakte væsener, kropsdele, følelser og landskaber males frem gennem kraftfulde intuitive penselstrøg. Skrigende munde, indre organer og kønsdele samt desperate og omfavnende hænder, famler i mørket og tager form mellem ustyrlige proportioner og kompositioner. Værkerne er nærværende og groteske – både poetiske og punk – og udledes fra en indre kraft og insisteren på at blotlægge Wæhrens følelsesliv på fladen. 

Værkserien hedder “Gå din vej Maria” (2019), og er et væsentligt nedslag i Wæhrens kunstneriske udvikling, hvor hun hudløst ærligt skildrer smerte, kærlighed, liv og alt derimellem. Malerierne er udført på sorte og grønne spånplader med DSB togplaner og rester af klister, tape og papir. Til udstillingen præsenteres også en serie maleri på papir “My pain your Pain” (2017), hvor Wæhrens med enkle og præcise streger fremmaner kampen mellem kontrol og frihed. Amorphe organiske former kæmper med systematiske linjer og faste elementer, og formår at bryde ud og flyde over papiret. Tårer, blod og kropsdele tager form, og står i skarp kontrast til skriften “Control” på værket ‘Your Pain My Pain #8’. 

Udstillingen “Tradition #I” er del I ud af II, hvoraf næste udstilling, der præsenteres i galleriet i Marts 2023, vil vise Wæhrens aktuelle praksis, hvor identitets kampen har veget pladsen for en sårbar kamp for tilstedeværelse og modtagelse.


Til ferniseringen serveres der drinks, sponsoreret af Sprint & Co og kunstneren vil være til stede. 

Vi glæder os til at se jer!For mere information om udstillingen eller for værkliste skriv til: hello@gas9.dkOM KUNSTNEREN

Maria Wæhrens (f. 1976) er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi i 1998 og fra Det Kongelige Danske Kunstakademi 1999-2005 under professor og kunstner Ursula Reuter Christiansen. Wæhrens har tidligere udstillet i Møstings Hus, M100, Den Frie Udstillingsbygning, Kunsthal NORD, Nivågaard-samlingen og Lviv National Art Gallery, Ukraine. Senest havde hun en retrospektiv udstilling på Vejen Kunstmuseum i 2020/2021 og malede et monumentalt stedsspecifikt vægmaleri på Overgaden – Institut for Samtidskunst. Hendes værker er en del af samlingen på Museet for Religiøs Kunst og Statens Kunstfond. I 2021 modtog hun også det treårige arbejdslegat fra Statens Kunstfond.


I oktober 2022 er Maria Wæhrens aktuel med en soloudstilling på Chis Sharp Gallery, Los Angeles, USA. Læs mere her: https://www.chrissharpgallery.com/upcoming 
Ferniseringsfoto: Gas 9 GalleryGas 9 Gallery er et nyt galleri på Vesterbro, ejet af Christina Wilson, der primært viser ung dansk og international samtidskunst. Christina Wilson, der også ejede det nu lukkede Galleri Christina Wilson på Esplanaden og på Islands Brygge i København, har de seneste år arbejdet med kunstnerrådgivning for Bikubenfonden og Statens Kunstfond og har derfor arbejdet helt tæt på kunstnernes fortællinger og fantastiske udtryk. Det har givet hende lyst til at skabe udstillinger igen, og drømmen er at lave et mindre, højt professionelt, ambitiøst og generøst galleri, med tætte kontakter til kunstnere og publikum. For yderligere information og pressemateriale kontakt Gallery Director Nanna Saplana: Nanna@gas9.dk.
Gas 9 Gallery. Gasværksvej 9, 1656 København. www.Gas9.dk
(English below)

———————ENGLISH VERSION————————-
⁓TRADITION #I
A SOLO EXHIBITION BY MARIS WÆHRENS (DK)

We look forward to seeing you for the opening of Maria Wæhrens exhibition “Tradition #I”,  on Friday September 30th at 17-20 at Gas9Gallery!
Detail of foto: David Stjernholm, Walk Your Way Maria #3. Exhibition period September 30 – October 12 ⁓ 

TRADITION #I BY MARIA WÆHRENS

For her solo exhibition “Tradition # I”, Maria Wæhrens (1976) presents expressive and raw paintings, where abstract beings, body parts, emotions, and landscapes are painted with powerful intuitive brushstrokes. Screaming mouths, internal organs, and genitals, as well as desperate and embracing hands, reach out from the dark and take form between unruly proportions and compositions. The works are both present and grotesque – poetic and punk – and derive from an inner force and insistence from Wæhrens of exposing her emotional life onto the surface.

The series of works is called “Walk Your Way Maria” (2019). It was created in 2019 for The Exhibition Space Sydhavnen Station and represents a significant point in Wæhren’s artistic development, where she candidly depicts pain, love, life, and everything in between. They are painted on black and green chipboards with remnants of DSB train schedules, glue, tape, and paper, which become the background for the final paintings. The exhibition also presents a series of paintings on paper “My pain your Pain” (2017), where Wæhrens evokes the battle between control and freedom through simple and precisely drawn lines. Amorphous organic forms struggle with systematic lines and fixed elements and manage to break out and overflow the paper. 

The exhibition “Tradition #I” is part I out of II in Gas9Gallery within the next six months. The next exhibition opens in March 2023, and will present Wæhren’s current practice, where the struggle for identity has just now given way to an equally vulnerable struggle about being fully present and able to receive.Drinks sponseret by Sprint & Co will be served at the opening and the artist will be present.

We look forward to seeing you all! For more information about the exhibition or for list of works write: hello@gas9.dkABOUT THE ARTIST 

Maria Wæhrens (b. 1976) graduated from the Jutland Academy of Fine Arts in 1998-1998 and from the Royal Danish Academy of Fine Arts from 1999-2005 under Professor and artist Ursula Reuter Christiansen. Wæhrens has previously exhibited at Møstings Hus, M100, Den Frie Udstillingsbygning, Kunsthal NORD, the Nivågaard collection, and Lviv National Art Gallery, Ukraine. She had a retrospective exhibition at Vejen Kunstmuseum in 2020/2021 and painted a site-specific mural for Overgaden, Institute of Contemporary Art. Her works are part of the collection at The Museum of Religious Art and the Danish Arts Foundation. She also received a three-year grant from the Danish Arts Council in 2021.

In October 2022, Maria Wæhrens also present a solo exhibition at Chis Sharp Gallery, Los Angeles, USA. Read more here: https://www.chrissharpgallery.com/upcoming 
Opening photo: Gas 9 GalleryGas 9 Gallery is a new gallery in Vesterbro, owned by Christina Wilson, primarily showing young Danish and international contemporary art. Christina Wilson, the previous owner of the now-closed gallery Christina Wilson on both Esplanade and Islands Brygge in Copenhagen, has in recent years worked as an art advisor for Bikubenfonden and The Danish Arts Foundation and has thereby worked very closely with the artists’ stories and fantastic expressions. It has made her want to create exhibitions again, and her dream is to create a small, highly professional, ambitious, and generous gallery, with close contacts to artists and audiences.
Kom til fernisering fredag d. 29. november kl. 17-20 på udstillingerne:
Half Hidden af Anne Haaning og gruppeudstillingen:
Writings of Bodies <<<We Know It From the Inside>>>, kurateret af Dorte Jelstrup, Elisabeth Toubro og Kathrine Ærtebjerg.
Om Half Hidden
Med et tvistet take på historisk arkivmateriale tager værket Half Hidden udgangspunkt i en forladt kryolitmine i Ivittuut i Grønland. Billedkunstner Anne Haaning forbinder den teknologiske udvikling med et større historisk blik på ressourceudvinding, minedrift og imperialisme. Med en særlig interesse for glemte steder og strukturer, der usynligt lever videre som minder og aflejringer af tid, er Haaning dykket ned i Rigsarkivets telegrammer og andet materiale fra Ivittuut.Bruddet – en animeret læsning:
I forbindelse med udstillingen vil Anne Haaning lave en “animeret læsning” med titlen Bruddet. Her tager hun udgangspunkt i gamle telegrammer og andre historiske skrivelser fra og om Ivittuut. Arrangementet finder sted torsdag d. 5. december kl. 17.30.Om Writings of Bodies <<<We Know It From the Inside>>>
Med udstillingen Writings of Bodies <<<We Know It From the Inside>>> er der lagt an til en ukontrollabel, ekstatisk fejring af fabelagtige, billedmæssige, skulpturelle og performative kunstneriske udtryk. Billedkunstnerne Dorte Jelstrup, Elisabeth Toubro og Kathrine Ærtebjerg har udvalgt og sammensat en gruppe af kunstnere, som udgør et fornemt udsnit af tidens mest fremtrædende kvindelige kunstnere på tværs af generationer – kunstnere, som hver især bidrager med kropsligt funderede erfaringer udfoldet i billedkunstneriske værker.På udstillingen deltager kunstnerne: Lise Blomberg, Ursula Reuter Christiansen, Jeannette Ehlers, Marianne Therese Grønnow, Lea Guldditte Hestelund, Dorte Jelstrup, Kirsten Justesen, Sophia Kalkau, Stense Andrea Lind-Valdan, Maja Malou Lyse, Lilibeth Cuenca Rasmussen, Elisabeth Toubro, Maria Wæhrens og Kathrine Ærtebjerg.

I forbindelse med udstillingen afholdes en samtalesalon og en kunstnersamtale: 
Samtalesalon d. 12. december kl. 19.00-21.00
Under et godt måltidmad i Cafe Polykrom præsenterer kunstnerne deres værker og deltager i en efterfølgende samtale, som tager afsæt i udstillingens tematik. Direktør Dina Vester Feilberg modererer samtalen.
Biletter til arrangementet kan købet på www.billeto.dk.

Kunstnersamtale d. 4. januar kl. 14.00 
Kunstnersamtale med Dorte Jelstrup og Elisabeth Toubro. Direktør Dina Vester Feilberg modererer samtalen.
Tilmelding ikke nødvendig. Almindelig entré.

I forlængelse af udstillingen afholdes seminaret Writings of Bodies, Festsalen, Det Kongelige Danske Kunstakademi, lørdag d. 7. december 2019, kl. 13-16.45
Seminaret Writings of Bodies tematiserer en pluralitet af kvindelige kroppes kunstneriske fremskrivninger af egne erfaringsfelter i en kunstnerisk form. Writings of Bodies celebrerer et mangefold af kroppe som diskursive subjekter både i relation til kunsthistorien, men også i forhold til vor tids samfundsmæssige samtaler. Seminaret er co-arrangeret af Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne ved rektor Kirsten Langkilde samt billedkunstnerne Dorte Jelstrup og Elisabeth Toubro, der er co-kuratorer for udstillingen Writings of Bodies <<<We Know It From the Inside>>>. Blandt talerne ved seminaret er bl.a. Tine Colstrup, museumsinspektør, Louisiana Museum of Modern Art samt Rune Gade, lektor, Københavns Universitet.

Udstillingerne er støttet af:

Half Hidden er realiseret med støtte fra: Statens Kunstfond, Rådet for Visuel Kunst, Knud Højgaards Fond, Det Obelske Familiefond, Dansk Tennis Fond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Statens Værksteder for Kunst samt Program for kunstnerisk utviklingsarbeid og Fond for lyd og bilde, Kulturrådet i Norge.

Writings of Bodies <<<We Know It From the Inside>>> er realiseret med støtte fra: Statens Kunstfond, Rådet for Visuel Kunst, Det Obelske Familiefond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Grosserer L.F. Foghts fond.

SYDHAVN STATION

Detalje fra Maria Wæhrens plakatfrise Gå din vej Maria!  Ægtempera og olie på træ, 2019

Sjæleflager

– en gruppeudstilling med værker af Rikke Benborg,
Vivi Christensen, Mikkel Olaf Eskildsen, Per Flyvehavn,
Christian Schmidt-Rasmussen og Maria Wæhrens.
Udstillingen er kurateret af billedkunstner Camilla Rasborg
Fernisering fredag d. 25. oktober kl. 17.00 – 21.00
Udstillingen er åben fra d. 26. oktober til d. 24. november 2019
Åbningstider: torsdag til søndag kl. 13 – 17

Gratis entré og alle er velkomne
Udstillingsstedet Sydhavn Station
Ernst Kapers Vej 1, 2450 København SV.
www.sydhavnstation.info
sydhavnstation@gmail.com

Besøger man udstillingen Sjæleflager bliver man i stationens forhal mødt af billedkunstner Maria Wæhrens 12 meter lange malede frise i en blanding af teknikken ægtempera og oliemaleri. I en spontan intuitiv proces har hun malet direkte ovenpå de 15 stk. gamle kasserede træplader fra udstillingsstedets plakatudstillinger gennem de sidste 7 år.
Det selvopfundne ord Sjæleflager har været en igangsætter til udvælgelsen af de værker, der nu vises i plakatfrisen, i stationens 2 udstillingsrum og i billboardet på 240 x 240 cm ophængt under stationsbroen. Udstillingen består af maleri, video, broderi, collage og skulptur. Tematisk berører værkerne menneskelige vilkår og tilstande, der både forårsager sjælelig uro og smerte og som sætter os fri.
Bevæger man sig indenfor på udstillingen hænger der 2 store hvidlige malerier af Vivi Christensen. Gennem selvportrættet undersøger Vivi en specifik følelse af angst i hendes krop. Trods et næsten udvisket og opløst motiv fremstår billederne både intense og urovækkende. Christian Schmidt-Rasmussens 4 mindre malerier af landskaber og dyreliv, forekommer at være oplevet gennem et indre filter, der omdanner dem til fortryllede parallelle dimensioner til det vi genkender og kan håndtere. Per Flyvehavn viser også maleri, med mange lag, heftige strøg og voldsom kolorit. Som hænger de på væggen og raser, insisterende på at være her. Mikkel Olaf Eskildsens univers er både forfinet og krøllet. Han udstiller bl.a. en mudret brunlig collage, hvorudfra forsølvede krummelurer titter frem. Rikke Benborgs videoer bevæger sig i cirkulære forløb og ender op tilbage ved start. I videoværket Broken, bevæger to personer sig med store anstrengelser gennem et futuristisk bylandskab, forliste uden at kunne undslippe deres skæbne. Går man ud gennem stationens bygning har Rikke også skabt et nyt værk til det 240×240 cm store billboard under stationsbroen.
Jeg er blevet rørt af kunstnernes værker og med den kuraterede udstilling Sjæleflager vil jeg prøve af, om de kan røre noget sammen, under samme tag på stationen.
Billedkunstner Camilla Rasborg, som har været med i Udstillingsstedet Sydhavn Station siden opstarten tilbage i 2012.

Plakater og billboard er støttet af Statens Kunstfond og Augustinus Fonden.
Udstillingen er støttet af Københavns Kommunes Billedkunstudvalg.

For yderligere information kontakt Camilla Rasborg på mail: camillarasborg@gmail.com eller tlf. nr. 26 13 29 82
            

Nyt fra St. Residens:
Signe og Aske er kommet godt i gang på stationens værksteder, hvor de har base det næste år frem mod deres soloudstilling hos os. Se mere på http://sydhavnstation.info/st-residency/
Askehttps://vimeo.com/364753472
password: turning523
Signe: HALVT MØBLERET VÆRELSE, et projekt i samarbejde med Anne Elisabeth Eckersberg, har haft besøg af Kulturen på p1. Reportagen kan høres på https://www.dr.dk/radio/p1/kulturen-pa-p1/kulturen-pa-p1-2019-09-26/01:31:01

Charlotte Fogh gallery

“Støj/Noise”

Maria Wæhrens – Mette Vangsgaard – Nalini Printz – Nour Fog – Lilibeth Cuenca Rasmussen
16/8 – 14/9 2019

Opening: Friday, 16/8 at 5-7 pm

At the group exhibition “NOISE” Charlotte Fogh Gallery is happy to show works that examines the aesthetics of noise.
The exhibition shows works by Lilibeth Cuenca Rasmussen, Nour Fog, Maria Wæhrens, Nalini Printz and Mette Vangsgaard, which are visually noisy and putting the imagery in stereo.

The artists challenge the classical art media with an anarchic approach to painting, installation, collage and sculpture that challenges our urge to create order in chaos. Rebel and punk expressions appear in the exhibition, whose diverse media clash in an eclectic universe of unpolished image noise.

https://mailchi.mp/charlottefogh.dk/i70xv73uzf-1401973?e=104d367890

Maria Wæhrens – Jimmy (has a little penis) 2019, installation, mixed media.

<iframe src=”https://www.artland.com/exhibitions/stojnoise-da4eae/embed” width=”640px” height=”480px” frameBorder=”0″ scolling=”no” allowfullscreen=”true”></iframe>

JIR SANDEL

Maria Wæhrens and Rasmus Høj Mygind at JIR SANDEL

www.artviewer.org/maria-waehrens-and-rasmus-hoj-mygind-at-jir-sandel

Artists: Maria Wæhrens, Rasmus Høj Mygind

Exhibition title: JIR SANDEL dining at Li’s with Maria Wæhrens, Rasmus Høj Mygind

Curated by: JIR SANDEL

Venue: JIR SANDEL, Copenhagen, Denmark

Date: July 1, 2019

Photography: all images copyright and courtesy of the artists and JIR SANDEL, Copenhagen

JIR SANDEL dining at Li’s with Maria Wæhrens and Rasmus Høj Mygind

“Simply to hang a painting on the wall and say that it’s art is dreadful. The whole network is important! Even spaghettini …” Martin Kippenberger, from One has to be able to take it! An interview with Jutta Koether.

Take a seat, whichever you prefer. Welcome to JIR SANDEL dining at Li’s: a series of arrangements that unite art, food and conversation. For each seating, two artists are invited to show one artwork each to a small number of invited guests from the arts scene. The event takes place in a former Chinese grill bar in Copenhagen – where Li cooks and serves delicious food to the guests and artists. The aim is to create an intimate way to experience and talk about art in a relaxed context far from the buzz of galleries, openings and art fairs. Yes, garlic and chili for the whole table, thanks!

Whose Museum:

For Chapter 2 of Whose Museum’s year-long exhibition at KRETS, the art collective has invited Alanna Lynch and Maria Wæhrens, two artists working from different traditions but who have in common the method of gathering and combining materials into sprawling installations that implicate the feminist notion of taking up space. Here, together with the Whose Museum collection and work by Max Ockborn (from Chapter 1), our exhibition continues to grow as visitors also donate new items to the collection.Featuring conversations with Alanna Lynch, Maria Wæhrens, Laura Hatfield – and a snippet of a concert by Marja Ahti who performed at Whose Museum during Chapter 2.

Gather Here Together

WHOSE MUSEUM x KRETS 2019 – KAPITEL 2: ALANNA LYNCH AND MARIA WÆHRENS

Gather Here Together
4.5 – 2.6 2019
Opening Saturday, May 4, 5–8 PM

For Chapter 2 of Whose Museum’s year-long exhibition at KRETS, the art collective has invited Alanna Lynch and Maria Wæhrens, two artists working from different traditions but who have in common the method of gathering and combining materials into sprawling installations that implicate the feminist notion of taking up space. Here, together with the Whose Museum collection and work by Max Ockborn (from Chapter 1), our exhibition continues to grow as visitors also donate new items to the collection.

Alanna Lynch’s work reflects positions from art and science with a focus on the fear of contagion, aiming to balance feelings of disgust with an aesthetics of care. In her research-based installations, she connects living organisms, social justice themes, and performance. Her recent work involves smells, body fluids, bacteria, and swarms of insects. In Gather Here Together, Lynch presents research and processes with smells: DIY stink bombs, fermented substances and distilled scents from the surrounding neighbourhood. Lynch is drawn to smells for their ability to resist containment and cross boundaries, using them to engage in theoretical discussions about power, identity and the movement of bodies. Though it is well known that smells can evoke strong emotions associated with personal memories, the artist demonstrates that their potency is also evidence of their ability to dominate space and influence human thoughts and behaviour.

Taking the body and painting as her initial points of departure, Maria Wæhrens works from a queer perspective in an open and expressive manner. She confronts societal expectations and power structures that impact lived experiences in terms of gender and sexuality, overlapping personal experiences with her artistic process. These structures and patterns are challenged by her working method, as raw gestures and emotions are allowed to flow into unedited expressions. At Whose Museum, Wæhrens presents a direct-to-wall painting installation that combines items from her domestic sphere and studio, including new paintings and drawings, alongside contributions made by her loved ones. Behind the expressive chaos of the installation lies a system of organisation that is concealed but suggested – attempts at self-care are embedded in the work which transfers personal memories, emotions and thoughts into the artist’s own internal logic in painting.

ABOUT WHOSE MUSEUM:

Whose Museum began in Canada in 2008 with the simple premise that anyone could donate anything to the collection. It started with a few drawings, some trash, objects and ephemera, gathering up in a suitcase in the back of a van. Attempts to order and contain it were futile. Strange things started to happen; the database crashed, storage boxes fell apart, items transformed into new objects, traded places, disappeared. The collection had become a body and active member of the collective. Whose Museum is now a loose archival network involving an assemblage of people, places, times, artworks, objects, texts and exhibitions.

Opening hours:
Sat. 12–5 PM
Sun. 12–5 PM

NEWSLETTER DECEMBER 2018

NEWSLETTER DECEMBER 2018

SOLOSHOW, FRYSEÆG
17/11 – 9/12 2018

KVADRAT16
Vigerslev Allé 28
2500 Valby
www.kvadrat16.comMore info : https://www.idoart.dk/kalender/maria-waehrens-fryseaeg

LEO ESTVAD FOUNDATION.
HONORARY AWARD.

I am very thankful that Leo Estvad foundation awarded me this grant. The ceremony was in November 2018.

foto: Lykke Andersen

UPCOMING:

DEN FRIE, KOLORISTERNE (GUEST), 
COPENHAGEN, DK, MARCH 2019
More info:
https://koloristerne.org/gaester/
http://denfrie.dkKRETS GALLERY, GROUP EXHIBITION WITH WHOSE MUSEUM, 
MALMØ, SE, SPRING 2019

THE WOMEN´S MUSEUM IN DENMARK, OVERGANGE/TRANSITIONS, 
ÅRHUS, DK, MAY 2019
More info: http://kvindemuseet.dk

Fryseæg

SIDSTE UDSTILLING PÅ KVADRAT16 FRYSEÆG En solo udstilling af Maria Wæhrens

Fernisering fredag den 16. november 2018 kl. 17 – 20
Udstillingsperiode: 17. november – 9. december 2018
Åbningstider: se kvadrat16.com

 

 Pressemeddelse

 

SIDSTE UDSTILLING PÅ KVADRAT16

 

Efter 2,5 år må KVADRAT16 rykke ud af lokalet i Valby, og vi inviterer derfor til den sidste udstillingsåbning for nu – Maria Wæhrens: FRYSEÆG.

 

Vi håber at se mange af jer!

 

– – –

 

Fryseæg er æg, man kan have til overs i forbindelse med en IVF behandling – også kendt som reagensglasbehandling eller kunstig befrugtning. De er en slags reserve, som gemmes til senere brug. Æggene kan blive – eller ikke blive – til børn. Det er måske ikke afgjort endnu.

 

Maria Wæhrens’ udstilling på KVADRAT16 tager afsæt i idéen om fryseæggene og om fremtiden. I et spontant og næsten skitseagtigt løst maleri i ægtempera maler Wæhrens på en meditation over eller respons på æggene. Der er tale om et ekspressivt automat-maleri, hvor processen, øjeblikket og tempoet spiller en særlig rolle.

 

Masonitplader saves ud i uens stykker og bemales i en løbende intuitiv proces. Alt hvad der opstår undervejs kommer med i udstillingen. Knyttet til de løse maleriske udladninger ligger spørgsmålet om hvornår noget er ‘noget’, og hvornår er det er ‘ingenting’, værdiløst.
Som en sprængt krop er masonit-stykkerne installeret på udstillingsvæggen omgivet af rumlige elementer som halm, gipsrør, avisstykker og en gammel vugge. Desuden indgår et videobaseret værk.

 

Maria Wæhrens henter stof fra sin egen historie med IVF behandling, samt i et liv som lesbisk med opvækst i en kristen familie i Nordjylland og evigt nagende spørgsmål om at høre til, eller ikke. Passe ind, eller ikke.
Fryseæg er Maria Wæhrens’ tredje soloudstilling på to år, og ligger i forlængelse af de tidligere UD AF MOR på Møstings Hus, 2017 og SÅR på M100, 2018. FRYSEÆG søger i højere grad mod det ubevidste og en science fiction-agtig idé om fremtiden.

 

Maria Wæhrens (f. 1976) bor og arbejder i København. Hun er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi (2005) under professor Ursula Reuter Christiansen. Wæhrens har tidligere udstillet på eksempelvis Møstings Hus, M100, Den Frie Udstillingsbygning, Kunsthal NORD, Nivågaard samlingen og Lviv National Art Gallery, Ukraine.

 

 

Maria Wæhrens
FRYSEÆG
17.11. – 9.12. 2018

 

– – –

 

Åbningstider: se kvadrat16.com

 

Facebook: KVADRAT16
Instagram: @kvadrat16

Man kan læse om sår under disse 2 links:

INVITATION

M100 har hermed den store glæde at invitere dig til åbningen af udstillingen

MARIA WÆHRENS

SÅR

Åbning den 5. oktober kl. 17  /  Søndergade 26, kld. 5000 Odense C
Vi byder på et glas vin, øl eller vand.                                                                  

Udstillingen SÅR er en poetisk og politisk appel til vore følelser. Et budskab om sår på sjælen, affødt af konflikter mellem religiøs og seksuel identitet. Med udstillingen inviteres vi ind i en malerisk installation som suverænt undersøger nye måder at møde hinanden på og fokusere mindre på smertens hierarkier, selv om det kan være svært.

SÅR er en installation som består af olie- og æg tempera malerier sammen med en slags løse skulpturelle understøttelser. Der er rør på gulvet, der skubber ind i såret eller forsøger at holde noget oprejst. Hønsenet og gips, der ligner en bandage. En overdimensioneret hånd er sprængt i stykker, opløst i abstrakte former, med seks meget lange malerier af fingre, hvor den ekstra finger er et symbol på en lesbisk hånd. Udstillingen SÅR undersøger hvordan en seksuel minoritet og opvæksten i et stærkt moralsk hjem, båret af kristne værdier gennem mange generationer, påvirker et menneskeliv.  En udstilling som med sin egen uregerlige autonomi er en enestående skildring af hvordan stærkt modsatrettede følelser forløses i en malerisk installation.

Om Maria Wæhrens praksis.
Med udgangspunkt i krop og maleri arbejder Maria Wæhrens gennem mange udtryk, i feltet mellem queer-tanker og det ekspressive, i en åben proces. Hun lader sig styre af en indre kraft, værkerne er meget personlige og insisterer på en materiel tilstedeværelse. Maria Wæhrens undersøger i sine værker og konstruktioner køn, magt, hierarki og de mønstre der opstår og videreføres i familien, og i samfundet som helhed. Disse konstruktioner undersøges i hendes værker og gennem hendes arbejdsmetode – det rå og uredigerede får lov til at fylde, og skaber et dokumentarisk og levende udtryk. I sit kunstneriske virke arbejder Wæhrens med automattegninger, tunge materialer og lette malerier uden nogen særlige regler eller retningslinjer. Stregen er direkte og kan til tider virke brutal.

Fakta
Maria Wæhrens er uddannet fra Kunstakademiet i Kbh. i 2005. Hun studerede maleri på professor Ursula Reuter Christiansens skole. I Danmark har hun udstillet på bl.a. Møstings Hus, Nivaagaard Samlingen, Den Frie Udstillings-bygning og Kunsthal NORD. I 2017 deltog hun i Lviv National Art Gallery i Ukraine på udstillingen “between us”.

I november 2018 udstiller Wæhrens solo i Kvadrat16 i Valby. I 2019 gæster hun Koloristerne på Den Frie Udstillingsbygning, samt udstiller hun på Kvindemuseet I Århus. Maria Wæhrens har tidligere modtaget tilskud til hendes kunstneriske arbejde, bl.a. Statens Kunstfonds arbejdslegater, Akademiraadet og Grosserer L.F. Foghs Stiftelse.

Produktionen af værker til udstillingen SÅR er støttet af Beckett- Fonden.

Artist talk  I forbindelse med udstillingen arrangeres artist talk med Maria Wæhrens den 27. oktober 2018.

M100 er støttet af Statens Kunstfonds pulje opstart af nye udstillingsplatforme, Det Obelske Familiefond og Odense Kommunes Kulturpulje 2018

Følg os på facebook eller tilmeld dig til at modtage vores nyhedsbrev på hjemmesiden.
Meld dig gerne til begivenheden på facebook https://www.facebook.com/events/1995394540758848/

De bedste hilsner fra initiativtagerne bag M100  Mikkel Larris og Vivi Christensen.

Kontakt M100 Telefon 26231175 E-mail m100@m100.dk Hjemmeside http://www.m100.dk

NYHEDSBREV FEBRUAR 2017

Soloudstilling UD AF MOR
4. marts – 16. april 2017

Fernisering fredag d. 3. marts 2017 kl. 17-19.

Møstings Hus
Andebakkesti 5, 2000 Frederiksberg
Tirs.-søn.: 11-16 (man. lukket)
Fri entré
www.moestingshus.dk

Se flere billeder på hjemmesiden: mariawaehrens.dk/portfolio/proces-ud-af-mor/

Udstillingen er støttet af Statens Værksteder for Kunst og Grosserer L. F. Foghts Fond.

___________________________________________

Scenario på Galleri DGV
26. Februar – 23. April 2017

Fernisering lørdag den 25. februar 2017 kl. 14.00.

Udstillingen er kurateret af kunstner Asmund Havsteen-Mikkelsen i samarbejde med Galleri DGV.

Deltagende kunstnere: Anette Harboe Flensburg · Asmund Havsteen-Mikkelsen Ivan Andersen · Jakob Hoff · Maria Wæhrens · Mie Mørkebjerg · Søren Bjørn · Ulrik Møller

Galleri DGV
Christiansmindevej 78, 5700 Svendborg
Tors.-Fre.:12-16:30.,
Lør.-søn.: 12-15:00
Man. – Ons.: træffes efter aftale
Fri entré

Læs mere: https://www.galleri-dgv.dk/component/exhibition/?view=currentexhibition&typeid=84&art_id

Galleri DGV brochure Scenario

Scenario på Galleri DGV
26. Februar – 23. April 2017

Fernisering lørdag d. 25. februar 2017 kl. 14.00.

Udstillingen er kurateret af Asmund Havsteen-Mikkelsen i samarbejde
med Galleri DGV.

Deltagende kunstnere: Anette Harboe Flensburg · Asmund
Havsteen-Mikkelsen Ivan Andersen · Jakob Hoff · Maria Wæhrens · Mie
Mørkebjerg · Søren Bjørn · Ulrik Møller

Galleri DGV
Christiansmindevej 78, 5700 Svendborg
Tors.-Fre.:12-16:30.,
Lør.-søn.: 12-15:00
Man. – Ons.: træffes efter aftale
Fri entré

Læs mere: https://www.galleri-dgv.dk/component/exhibition/?view=currentexhibition&typeid=84&art_id=74&Itemid=102